De fotoclub heeft nu vakantie.

De derde dinsdag van september bent u weer welkom in de Heerd


CLUBAVONDEN

Elke derde dinsdag van de maand komen de leden van Fotoclub De Sprengen bij elkaar. Ons fotojaar loopt van september t/m mei. In een ontspannen sfeer worden diverse fotozaken besproken, is er aandacht voor de bespreking van de maandfoto's en kunnen fotovragen met elkaar worden besproken. De clubavonden worden gehouden in De Heerd in Heerde van 19.30 tot circa 22.00 uur.

 


Huiskamer groepen

Fotoclub De Sprengen is dit jaar gestart met zgn. "huiskamergroepen" Deze groepen worden gevormd rond een specialisme waarin men is geïnteresseerd. De huidige groepen zijn:

 

a.     Straatfotografie

b.     Natuur

c.      Portret

d.     Landschap

 

De groepen werken zelfstandig, los van de clubavonden, onderwerpen naar keuze uit. Resultaten worden op de clubavonden aan de overige leden getoond.  

De huiskamergroepen staan in het teken van het uitwisselen van ervaringen op het gebied van fotografie. Vragen over compositie, zwart/wit, camera techniek etc. kunnen aan de orde komen. 

De onderwerpen en activiteiten worden in onderling overleg vastgesteld.


EN VERDER

Daarnaast wordt gedurende het jaar een aantal werkavonden of -ochtenden georganiseerd. Hierbij kun je denken aan avond/nachtfotografie, bezoek natuurparken, stedenbezoek, studio fotografie. Enkele voorbeelden van excursies die door leden van Fotoclub De Sprengen heeft excursies naar het Oude Loo in Apeldoorn, de oude Enka fabriek in Ede en Coöperatie De Eendracht in Hoorn (Heerde) georganiseerd.

Enige tijd geleden is een aantal leden op bezoek geweest bij Bootsma Technologies. Zie hier het verslag van deze interessante activiteit.