In verband met Covid 19 vinden de clubavonden en het fotocafé tot nader order geen doorgang.


CLUBAVONDEN

Elke derde dinsdag van de maand komen de leden van Fotoclub De Sprengen bij elkaar. Ons fotojaar loopt van september t/m mei. In een ontspannen sfeer worden diverse fotozaken besproken, is er aandacht voor de verkiezing van de maandfoto en kunnen fotovragen met elkaar worden besproken. De clubavonden worden gehouden in De Heerd in Heerde van 19.30 tot circa 22.00 uur.

 


FOTO-CAFÉ

Fotoclub De Sprengen is een open inloop-café gestart. 

Op deze avond zijn ook niet leden van de fotoclub van harte welkom. Het foto café staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen op het gebied van fotografie. Vragen over compositie, zwart/wit, camera techniek etc. kunnen aan de orde komen. 

Er is geen vast programma. Wel zullen we een eenvoudige opdracht uitwerken. Het café begint om 19:30 uur en je bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

 

 


EN VERDER

Daarnaast wordt gedurende het jaar een aantal werkavonden of -ochtenden georganiseerd. Hierbij kun je denken aan avond/nachtfotografie, bezoek natuurparken, stedenbezoek, studio fotografie. Enkele voorbeelden van excursies die door leden van Fotoclub De Sprengen zijn georganiseerd zijn excursies naar het Oude Loo in Apeldoorn, de oude Enka fabriek in Ede en Coöperatie De Eendracht in Hoorn (Heerde).

Recentelijk is een aantal leden op bezoek geweest bij Bootsma Technologies. Zie hier het verslag van deze interessante activiteit.