Iedere maandelijkse clubavond worden de door de leden gemaakte foto's door de eigen leden beoordeeld en besproken. De onderwerpen worden aan het begin van het seizoen vastgesteld. De opmerkingen en suggesties hebben tot doel dat de fotograaf hier van kan leren en ervaren hoe anderen naar zijn/haar foto kijkt. Klik op bovenstaande link om de foto's te bekijken

Jaarlijks wordt door de leden een z.g. estafette-foto gemaakt. Dit houdt in dat iemand aan het begin van het seizoen een eerste foto maakt. De volgende maand krijgt een ander lid deze foto en kiest daaruit een bepaald element waarvan hij/zij een foto maakt. En zo verder. Gedurende het seizoen wordt zo een hele reeks foto's gemaakt die aan het eind tentoon gesteld worden.

Op deze pagina kun je doorklikken naar de persoonlijke pagina's van een aantal van onze leden.